Prawidłowe nazewy identyfikatorów w Java

Identyfikatory w programowaniu to nie tylko sposób na nadanie nazwy zmiennym, klasom czy metodą; to przede wszystkim klucz do zrozumienia i łatwości w utrzymaniu kodu. Java, jako język programowania, posiada swoje konwencje i zasady, które pomagają w tworzeniu czytelnego i spójnego kodu. W tej lekcji przyjrzymy się zasadom nazewnictwa identyfikatorów w Java, wskazując dobre praktyki i powszechne konwencje.

Zasady nazewnictwa w Java

 1. Case Sensitivity: Java rozróżnia wielkość liter, co oznacza, że Variable, variable i VARIABLE są traktowane jako trzy różne identyfikatory.
 2. Zaczynanie od liter lub znaku podkreślenia (_): Identyfikatory mogą zaczynać się od dowolnej litery (zarówno małej jak i wielkiej) lub znaku podkreślenia. Nie mogą zaczynać się od cyfr.
 3. Brak znaków specjalnych: Poza znakiem podkreślenia (_) i dolarem ($), żadne inne znaki specjalne nie są dozwolone w identyfikatorach.
 4. Słowa kluczowe: Słowa kluczowe zarezerwowane przez język Java nie mogą być używane jako identyfikatory.

Konwencje nazewnictwa

 • Klasy: Nazwy klas powinny być zapisane w CamelCase, zaczynając od wielkiej litery. Na przykład: Car, BlueCar, FastBlueCar.
 • Metody i zmienne: Nazwy metod i zmiennych powinny być zapisane camelCase, zaczynając od małej litery. Na przykład: speed, calculateSpeed, maxSpeed.
 • Stałe: Stałe powinny być pisane wielkimi literami z podkreśleniami jako separatorami. Na przykład: MAX_SPEED, DEFAULT_COLOR.

Przykład kodu Java

Zastosujmy te zasady w praktyce, tworząc prostą klasę Car z kilkoma zmiennymi i metodą

public class Car {
  // Zmienne opisujące cechy samochodu
  private String color;
  private int maxSpeed;
  private String model;

  // Konstruktor klasy Car
  public Car(String model, String color, int maxSpeed) {
    this.model = model;
    this.color = color;
    this.maxSpeed = maxSpeed;
  }

  // Metoda do wyświetlania informacji o samochodzie
  public void displayInfo() {
    System.out.println("Model: " + model + ", 
              Kolor: " + color + ",
              Maksymalna prędkość: " + maxSpeed);
  }

  // Gettery i Settery
  public String getModel() {
    return model;
  }

  public void setModel(String model) {
    this.model = model;
  }

  public String getColor() {
    return color;
  }

  public void setColor(String color) {
    this.color = color;
  }

  public int getMaxSpeed() {
    return maxSpeed;
  }

  public void setMaxSpeed(int maxSpeed) {
    this.maxSpeed = maxSpeed;
  }
}

W powyższym przykładzie, wszystkie nazwy zmiennych, metod i klasy są zgodne z konwencjami nazewnictwa Java. Jest to kluczowe dla zachowania spójności i czytelności kodu.

Podsumowanie

Prawidłowe nazewnictwo identyfikatorów w Java jest fundamentalne dla tworzenia czytelnego i łatwego w utrzymaniu kodu. Dzięki stosowaniu się do konwencji i zasad nazewnictwa, programiści mogą szybko zrozumieć funkcję i cel poszczególnych elementów kodu. Pamiętaj, że konsekwentne nazewnictwo jest równie waż

 

Scroll to Top