Przydatne funkcje do przeszukiwania łańcuchów znaków w Java

Praca z łańcuchami znaków (stringami) jest podstawową częścią większości aplikacji. Java oferuje bogaty zestaw metod umożliwiających efektywne przeszukiwanie i manipulowanie tekstami. W tej lekcji skupimy się na przydatnych funkcjach do przeszukiwania łańcuchów znaków, które są niezbędne w codziennym programowaniu.

Przykład użycia funkcji do przeszukiwania łańcuchów znaków

Załóżmy, że chcemy znaleźć informacje w tekście dotyczące wystąpień określonych słów lub fraz. W tym celu skorzystamy z kilku metod klasy String.

// Import pakietu
import java.util.Locale;

public class StringSearchExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Inicjalizacja łańcucha znaków
    String text = "Java is a popular programming language.";

    // Sprawdzanie, czy tekst zawiera słowo 'Java'
    boolean containsJava = text.contains("Java");
    System.out.println("Contains 'Java': " + containsJava);

    // Szukanie indeksu pierwszego wystąpienia 'a'
    int indexOfA = text.indexOf('a');
    System.out.println("Index of first 'a': " + indexOfA);

    // Sprawdzanie, czy tekst zaczyna się od 'Java'
    boolean startsWithJava = text.startsWith("Java");
    System.out.println("Starts with 'Java': " + startsWithJava);

    // Sprawdzanie, czy tekst kończy się na 'language.'
    boolean endsWithLanguage = text.endsWith("language.");
    System.out.println("Ends with 'language.': " + endsWithLanguage);

    // Porównywanie ignorując wielkość liter
    boolean equalsIgnoreCase = text.equalsIgnoreCase(
        "java is a popular programming LANGUAGE.");
    System.out.println("Equals ignoring case: " + equalsIgnoreCase);

    // Szukanie ostatniego indeksu 'a'
    int lastIndexOfA = text.lastIndexOf('a');
    System.out.println("Last index of 'a': " + lastIndexOfA);
  }
}

W powyższym przykładzie użyliśmy kilku metod klasy String:

 • contains(String str): sprawdza, czy łańcuch zawiera określoną sekwencję znaków.
 • indexOf(int ch): zwraca indeks w ciągu pierwszego wystąpienia określonego znaku.
 • startsWith(String prefix): sprawdza, czy łańcuch zaczyna się od określonego prefiksu.
 • endsWith(String suffix): sprawdza, czy łańcuch kończy się na określonym sufiksie.
 • equalsIgnoreCase(String anotherString): porównuje dwa łańcuchy, ignorując różnice w wielkości liter.
 • lastIndexOf(int ch): zwraca indeks w ciągu ostatniego wystąpienia określonego znaku.

Podsumowanie

Metody klasy String w Javie oferują szerokie możliwości do przeszukiwania i analizy tekstów. Sprawdzanie obecności fraz, wyszukiwanie indeksów określonych znaków, porównywanie łańcuchów z uwzględnieniem lub ignorowaniem wielkości liter to tylko niektóre z operacji, które ułatwiają pracę z tekstami. Znajomość tych funkcji jest kluczowa dla każdego programisty Java, umożliwiając tworzenie bardziej elastycznych i wydajnych aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top