Set w Pythonie

Set w Pythonie, znany również jako zbiór, to jedna z wbudowanych struktur danych, która przechowuje unikalne elementy w nieuporządkowany sposób. Python jest językiem programowania dynamicznym, co oznacza, że typy danych obiektów mogą zmieniać się w czasie wykonywania programu. Set jest przykładem elastycznej i potężnej struktury danych, która wspiera różnorodne operacje, takie jak unia, przecięcie, różnica i symetryczna różnica. W tej lekcji przyjrzymy się przykładowym operacjom na zbiorach, demonstrując jednocześnie dynamiczną naturę Pythona.

Przykład kodu Pythona z komentarzami

# Definicja pustego zbioru
emptySet = set()

# Dodanie elementów do zbioru
emptySet.add("apple")
emptySet.add("banana")
emptySet.add("cherry")

# Definicja zbioru z elementami
fruitSet = {"apple", "banana", "cherry"}

# Wyświetlenie obu zbiorów
print("emptySet:", emptySet)
print("fruitSet:", fruitSet)

# Demonstracja operacji na zbiorach

# Unia zbiorów
unionSet = emptySet | fruitSet
print("Unia:", unionSet)

# Przecięcie zbiorów
intersectionSet = emptySet & fruitSet
print("Przecięcie:", intersectionSet)

# Różnica zbiorów
differenceSet = fruitSet - emptySet
print("Różnica:", differenceSet)

# Symetryczna różnica zbiorów
symmetricDifferenceSet = fruitSet ^ emptySet
print("Symetryczna różnica:", symmetricDifferenceSet)

# Sprawdzenie, czy zbiór jest podzbiorem innego zbioru
isSubset = {"apple", "banana"}.issubset(fruitSet)
print("Czy podzbiór:", isSubset)

# Sprawdzenie, czy zbiór jest nadzbiorem innego zbioru
isSuperset = fruitSet.issuperset({"apple", "banana"})
print("Czy nadzbiór:", isSuperset)

Opis działania kodu

  • Na początku kodu definiujemy pusty zbiór emptySet oraz zbiór fruitSet z trzema elementami.
  • Następnie dodajemy elementy do pustego zbioru za pomocą metody add i wyświetlamy oba zbiory, aby pokazać, że oba zawierają te same elementy.
  • Demonstrujemy różne operacje na zbiorach, takie jak unia (|), przecięcie (&), różnica (-) i symetryczna różnica (^), oraz prezentujemy ich wyniki.
  • Dodatkowo, pokazujemy jak sprawdzić, czy jeden zbiór jest podzbiorem (issubset) lub nadzbiorem (issuperset) innego zbioru.

Podsumowanie

Set w Pythonie to potężna struktura danych, która umożliwia przechowywanie unikalnych elementów i wykonanie na nich różnorodnych operacji. Przykłady przedstawione w tej lekcji pokazują, jak łatwo możemy manipulować zbiorami i wykorzystywać je w różnych scenariuszach programistycznych. Python, będąc językiem dynamicznym, oferuje programistom elastyczność i mocne mechanizmy do pracy z danymi, co czyni go idealnym narzędziem do rozwiązywania różnorodnych problemów programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top