Słowniki w Pythonie

Słowniki w Pythonie to potężne narzędzie, które pozwala na przechowywanie i zarządzanie parami klucz-wartość. Język Python, będący językiem dynamicznym, umożliwia bardzo elastyczne i wydajne operowanie na danych, w tym także na słownikach. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej, jak tworzyć słowniki, dostęp do elementów, dodawanie i usuwanie danych, a także inne przydatne operacje. Przejdziemy przez przykładowy kod, który pomoże zrozumieć podstawy i kilka zaawansowanych technik pracy ze słownikami.

Przykładowy kod z komentarzami

Zacznijmy od prostego przykładu, który pokaże, jak tworzyć słownik, dodawać do niego elementy, uzyskiwać dostęp do danych i je modyfikować.

# Tworzenie pustego słownika
myDictionary = {}

# Dodawanie elementów
myDictionary['apple'] = 'green'
myDictionary['banana'] = 'yellow'
myDictionary['cherry'] = 'red'

# Dostęp do wartości za pomocą klucza
print(myDictionary['apple']) # green

# Aktualizacja wartości dla istniejącego klucza
myDictionary['apple'] = 'red'
print(myDictionary['apple']) # red

# Usuwanie pary klucz-wartość
del myDictionary['banana']
print(myDictionary) # {'apple': 'red', 'cherry': 'red'}

# Sprawdzanie, czy klucz istnieje w słowniku
print('banana' in myDictionary) # False

# Iteracja po kluczach
for fruit in myDictionary:
  print(fruit, myDictionary[fruit])

# Iteracja po kluczach i wartościach
for key, value in myDictionary.items():
  print(key, value)

Operacje na słownikach

Słowniki w Pythonie oferują wiele użytecznych metod i technik, które ułatwiają pracę z danymi:

 • len(myDictionary) – zwraca liczbę elementów w słowniku.
 • myDictionary.keys() – zwraca listę kluczy w słowniku.
 • myDictionary.values() – zwraca listę wartości w słowniku.
 • myDictionary.items() – zwraca listę par klucz-wartość.
 • myDictionary.get('key', default) – zwraca wartość dla klucza, jeśli istnieje, w przeciwnym razie zwraca default.
 • myDictionary.pop('key', default) – usuwa klucz i zwraca jego wartość, jeśli klucz nie istnieje, zwraca default.

Podsumowanie

Słowniki w Pythonie to niezwykle elastyczne narzędzie do przechowywania i manipulowania danymi. Pozwalają na szybkie dostępy i modyfikacje, co jest kluczowe w wielu aplikacjach. Dzięki dynamicznej naturze Pythona, praca ze słownikami jest intuicyjna i efektywna. Pamiętaj, że odpowiednie wykorzystanie słowników może znacząco wpłynąć na czytelność i wydajność Twojego kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top