String Pool w Java

String Pool w Java jest mechanizmem pozwalającym na oszczędność pamięci poprzez przechowywanie unikalnych instancji łańcuchów znaków. Gdy tworzymy string w Java używając operatora literału (np. String s = "hello";), JVM sprawdza, czy ten sam tekst już istnieje w puli. Jeśli tak, nowa zmienna odnosi się do tej samej instancji. W przeciwnym razie, tworzy nową instancję w puli. Ten mechanizm jest możliwy tylko dzięki niemutowalności stringów w Java.

Przykład użycia String Pool

Rozważmy przykład, który pokaże, jak String Pool działa w praktyce. Będziemy porównywać referencje oraz wartości różnych stringów, aby zobaczyć, kiedy Java używa puli, a kiedy tworzy nowe obiekty.

public class StringPoolExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Utworzenie dwóch stringów za pomocą literału
    String hello1 = "hello";
    String hello2 = "hello";

    // Utworzenie stringa za pomocą konstruktora
    String hello3 = new String("hello");

    // Porównanie referencji
    System.out.println("hello1 == hello2: "
         + (hello1 == hello2)); // true
    System.out.println("hello1 == hello3: " 
         + (hello1 == hello3)); // false

    // Porównanie wartości
    System.out.println("hello1.equals(hello3): " 
         + hello1.equals(hello3)); // true
  }
}

W powyższym przykładzie, hello1 i hello2 są tworzone za pomocą literału i wskazują na tę samą instancję w String Pool, dlatego hello1 == hello2 zwraca true. Z kolei hello3 jest tworzone przez konstruktor new String("hello"), co zawsze prowadzi do utworzenia nowego obiektu poza pulą, stąd hello1 == hello3 zwraca false, mimo że hello1.equals(hello3) jest true, ponieważ equals porównuje wartości, a nie referencje.

Gdy używać String Pool

 • Optymalizacja pamięci: Kiedy aplikacja intensywnie używa stringów, wykorzystanie String Pool może znacząco zmniejszyć zużycie pamięci.
 • Porównywanie referencji: W niektórych przypadkach, porównywanie referencji (==) może być szybsze niż equals(), ale wymaga to świadomości, jak stringi są tworzone.

Podsumowanie

String Pool w Java to ważny mechanizm optymalizacyjny, który pozwala unikać tworzenia niepotrzebnych duplikatów stringów w pamięci. Dzięki niemutowalności stringów, Java może bezpiecznie używać tego mechanizmu, oferując jednocześnie wydajność i oszczędność pamięci. Zrozumienie działania String Pool jest kluczowe dla efektywnego zarządzania pamięcią i optymalizacji aplikacji w Javie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top