Użycie Optional w Java

Optional w Java to kontener obiektu, który może zawierać lub nie zawierać wartości. Klasa Optional została wprowadzona w Javie 8 i służy jako alternatywa dla tradycyjnego podejścia zwracania null z metod, co pomaga uniknąć NullPointerException. Użycie Optional sprawia, że kod jest bardziej zrozumiały, pomaga w łatwiejszym zarządzaniu obecnością lub brakiem wartości i zmusza programistów do aktywnego myślenia o przypadkach, gdy wartość może być nieobecna.

Przykład użycia Optional

Załóżmy, że mamy system zarządzania sklepem z grami, w którym chcemy znaleźć informacje o grze po jej identyfikatorze. Może się zdarzyć, że gra o podanym identyfikatorze nie istnieje. W takim przypadku zamiast zwracać null, możemy zwrócić Optional<Game>.

Klasa Game
public class Game {
  private String id;
  private String name;

  // Konstruktor
  public Game(String id, String name) {
    this.id = id;
    this.name = name;
  }

  // Gettery
  public String getId() {
    return id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }
}
Klasa GameRepository

Zawiera metodę findById, która symuluje wyszukiwanie gry w bazie danych i zwraca Optional<Game>.

import java.util.Optional;

public class GameRepository {
  // Metoda wyszukująca grę po ID
  public Optional<Game> findById(String id) {
    // Tutaj symulujemy wyszukiwanie w bazie danych
    if ("123".equals(id)) {
      return Optional.of(new Game(id, "The Witcher 3"));
    } else {
      return Optional.empty();
    }
  }
}
Klasa GameRepository

Zawiera metodę findById, która symuluje wyszukiwanie gry w bazie danych i zwraca Optional<Game>.

import java.util.Optional;

public class GameRepository {
  // Metoda wyszukująca grę po ID
  public Optional<Game> findById(String id) {
    // Tutaj symulujemy wyszukiwanie w bazie danych
    if ("123".equals(id)) {
      return Optional.of(new Game(id, "The Witcher 3"));
    } else {
      return Optional.empty();
    }
  }
}
Przykład użycia w głównej klasie

Demonstruje, jak można obsłużyć obiekt Optional zwrócony przez metodę findById.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    GameRepository repository = new GameRepository();

    // Użycie Optional do obsługi wyniku
    Optional<Game> game = repository.findById("123");

    // Sprawdzenie, czy wartość jest obecna 
    // i działanie w przypadku jej obecności
    game.ifPresent(g -> 
      System.out.println("Znaleziono grę: " + g.getName()));

    // Alternatywnie, używanie Optional 
    // do zwrócenia domyślnej wartości
    String gameName = game.map(Game::getName)
               .orElse("Gra nieznaleziona");
    System.out.println(gameName);
  }
}

Podsumowanie

Użycie Optional w Javie jest potężnym narzędziem do poprawy jakości kodu, zapewniającym bardziej płynne i bezpieczne zarządzanie wartościami, które mogą być nieobecne. Zamiast zwracać i sprawdzać null, co jest podatne na błędy, Optional oferuje czytelne API do obsługi obecności lub braku wartości. Pomaga to w unikaniu NullPointerException i czyni kod bardziej zrozumiałym oraz łatwiejszym w utrzymaniu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top