Finalizacja obiektów w Java

Finalizacja obiektów w Java to proces, w którym instancja obiektu jest przygotowywana do usunięcia przez Garbage Collector (GC). Mechanizm finalizacji daje ostatnią szansę na wykonanie kodu (np. zwolnienie zasobów) przed usunięciem obiektu. W tej lekcji przedstawimy, jak używać metody finalize() do zarządzania zasobami i czyszczenia przed usunięciem obiektu przez GC.

Przykład użycia finalizacji w Java

Załóżmy, że mamy klasę NetworkConnection, która zarządza połączeniem sieciowym. Chcielibyśmy upewnić się, że połączenie zostanie prawidłowo zamknięte, gdy obiekt jest niszczone przez Garbage Collector.

public class NetworkConnection {
  private boolean isConnected;

  public NetworkConnection() {
    this.isConnected = true;
    // Symulacja nawiązania połączenia
    System.out.println("Połączenie sieciowe zostało nawiązane.");
  }

  // Metoda zamykająca połączenie
  public void closeConnection() {
    if (isConnected) {
      isConnected = false;
      System.out.println("Połączenie sieciowe zostało zamknięte.");
    }
  }

  @Override
  protected void finalize() throws Throwable {
    // Sprawdzenie, czy połączenie nie zostało zamknięte
    if (isConnected) {
      closeConnection();
      System.out.println("Zasoby zostały " 
        + "zwolnione w metodzie finalize.");
    }
    super.finalize();
  }
}

Użycie klasy NetworkConnection

W poniższym przykładzie tworzymy instancję klasy NetworkConnection, a następnie pozwalamy na jej finalizację:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie nowego obiektu NetworkConnection
    NetworkConnection connection = new NetworkConnection();

    // Symulacja operacji na połączeniu
    // ...

    // Zakończenie pracy z obiektem i pozwolenie 
    // na jego finalizację
    connection = null;
    System.gc(); // Sugestia uruchomienia Garbage Collector

    // Oczekiwanie na finalizację
    try {
      Thread.sleep(1000); 
      // Czekanie na działanie GC 
      // (niezalecane w produkcji)
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Podsumowanie

Finalizacja w Java pozwala na czyszczenie zasobów i wykonanie niezbędnych operacji przed usunięciem obiektu przez Garbage Collector. Jest to przydatny mechanizm, szczególnie w kontekście zarządzania zasobami zewnętrznymi, takimi jak połączenia sieciowe. Należy jednak pamiętać, że nadużywanie finalizacji może prowadzić do opóźnień w działaniu Garbage Collector oraz potencjalnych wycieków zasobów. Zaleca się stosowanie try-with-resources lub innych mechanizmów zarządzania zasobami, gdzie to możliwe, zamiast polegania wyłącznie na metodzie finalize().

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top