Serializacja w Javie

Serializacja w Javie to mechanizm przekształcania stanu obiektu na ciąg bajtów, aby można było go zapisać do pliku, przesłać przez sieć lub przechować w bazie danych. Proces ten umożliwia również deserializację, czyli odtworzenie obiektu z zapisanego stanu. Serializacja jest szczególnie użyteczna w aplikacjach wymagających wymiany danych między różnymi komponentami Javy działającymi w różnych środowiskach JVM.

Przykład: Serializacja i deserializacja obiektu User

W tym przykładzie stworzymy klasę User, która będzie serializowalna, a następnie pokażemy, jak można serializować i deserializować obiekt tej klasy.

Klasa User
import java.io.Serializable;

// Klasa User implementująca interfejs Serializable
public class User implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private String name;
  private transient String password; 
  // transient - pole nie będzie serializowane

  public User(String name, String password) {
    this.name = name;
    this.password = password;
  }

  // Gettery
  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  // Settery
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }
}
Serializacja obiektu User
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;

public class SerializeUser {
  public static void main(String[] args) {
    User user = new User("JanKowalski", "mojeHaslo123");

    // Próba serializacji obiektu User do pliku
    try (FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("user.ser");
       ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fileOut)) {
      out.writeObject(user);
      System.out.println("Obiekt User został zserializowany");
    } catch (IOException i) {
      i.printStackTrace();
    }
  }
}
Deserializacja obiektu User
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;

public class DeserializeUser {
  public static void main(String[] args) {
    User user = null;

    // Próba deserializacji obiektu User z pliku
    try (FileInputStream fileIn = new FileInputStream("user.ser");
       ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fileIn)) {
      user = (User) in.readObject();
      System.out.println("Obiekt User został odczytany");
      System.out.println("Nazwa: " + user.getName());
      // Hasło nie zostanie odczytane, ponieważ 
      // jest oznaczone jako transient
    } catch (IOException i) {
      i.printStackTrace();
      return;
    } catch (ClassNotFoundException c) {
      System.out.println("Klasa User nie została znaleziona");
      c.printStackTrace();
      return;
    }

    if (user != null) {
      System.out.println("Nazwa użytkownika: " + user.getName());
      // Hasło jest null, ponieważ nie było serializowane
      System.out.println("Hasło: " + user.getPassword());
    }
  }
}

Podsumowanie

Serializacja w Javie umożliwia zapisywanie i odczytywanie stanu obiektów, co jest niezwykle przydatne w wielu scenariuszach programistycznych, takich jak przechowywanie danych, przesyłanie obiektów między serwerami lub klientami w aplikacjach sieciowych. Ważne jest, aby pamiętać o słowie kluczowym transient, które pozwala wykluczyć niektóre pola obiektu z procesu serializacji, co jest przydatne w kontekście bezpieczeństwa danych, jak pokazano na przykładzie pola password w klasie User.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top