Klonowanie w Java

Klonowanie w Java to proces tworzenia dokładnej kopii istniejącego obiektu, włącznie ze stanem wszystkich jego pól. Mechanizm klonowania może być przydatny w wielu sytuacjach, na przykład gdy chcemy mieć dwie niezależne instancje obiektu z takimi samymi wartościami początkowymi. Java oferuje interfejs Cloneable i metodę clone() klasy Object do realizacji klonowania, ale korzystanie z nich wymaga pewnej ostrożności.

Przykład klonowania obiektu w Java

W tym przykładzie stworzymy klasę Employee, która implementuje interfejs Cloneable. Klasa będzie reprezentować pracownika z jego imieniem i identyfikatorem.

// Klasa Employee implementująca Cloneable
public class Employee implements Cloneable {
  private String name;
  private int id;

  // Konstruktor
  public Employee(String name, int id) {
    this.name = name;
    this.id = id;
  }

  // Metoda clone() zaimplementowana
  public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
    return super.clone();
  }

  // Gettery
  public String getName() {
    return name;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  // Settery
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }
}

Klonowanie obiektu Employee

Teraz, gdy mamy naszą klasę Employee, możemy stworzyć obiekt tej klasy i sklonować go, używając metody clone().

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // Tworzenie obiektu Employee
      Employee original = new Employee("Jan Kowalski", 1);

      // Klonowanie obiektu Employee
      Employee cloned = (Employee) original.clone();

      // Wyświetlanie informacji o obu obiektach
      System.out.println("Oryginal: " + original.getName() +
                ", ID: " + original.getId());
      System.out.println("Klon: " + cloned.getName() +
                ", ID: " + cloned.getId());
    } catch (CloneNotSupportedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Uwagi dotyczące klonowania

 • Implementacja interfejsu Cloneable i nadpisanie metody clone() z klasy Object jest wymagane, aby umożliwić klonowanie obiektu.
 • Metoda clone() domyślnie wykonuje płytkie klonowanie. Oznacza to, że jeśli klasa zawiera pola, które są referencjami do innych obiektów, to obie instancje (oryginał i klon) będą wskazywać na ten sam obiekt. W przypadku potrzeby głębokiego klonowania, należy zaimplementować je samodzielnie.

Podsumowanie

Klonowanie w Java umożliwia tworzenie dokładnych kopii obiektów, co może być bardzo użyteczne w różnych scenariuszach programistycznych. Ważne jest jednak zrozumienie różnicy między płytkim a głębokim klonowaniem oraz odpowiednie implementowanie mechanizmu klonowania, aby uniknąć niechcianych efektów ubocznych, takich jak współdzielenie referencji do mutowalnych obiektów między klonami.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top