Instrukcja warunkowa switch w Java

Instrukcja switch w Java to kontrola przepływu, która pozwala na efektywne zarządzanie wieloma ścieżkami wykonania na podstawie wartości jednej zmiennej. Jest to alternatywa dla zagnieżdżonych instrukcji if-else, szczególnie przydatna, gdy musimy porównać tę samą zmienną z wieloma stałymi wartościami.

Przykład użycia instrukcji switch

W tym przykładzie zaimplementujemy prosty program, który na podstawie wybranej opcji menu wyświetli odpowiednią wiadomość. Opcje menu będą reprezentowane przez liczby całkowite, a każda liczba będzie odpowiadać innemu zadaniu.

public class MenuExample {

  public static void main(String[] args) {
    // Przykładowa wybrana opcja menu
    int menuOption = 2; 
    
    switch (menuOption) {
      case 1:
        // Opcja 1
        System.out.println("Wybrano opcję 1: " +
                  "Pokaż użytkowników");
        break;
      case 2:
        // Opcja 2
        System.out.println("Wybrano opcję 2: " +
                  "Dodaj użytkownika");
        break;
      case 3:
        // Opcja 3
        System.out.println("Wybrano opcję 3: " +
                  "Usuń użytkownika");
        break;
      default:
        // Domyślna opcja
        System.out.println("Nieznana opcja. " +
                  "Spróbuj ponownie.");
    }
  }
}

Podsumowanie

Instrukcja switch w Java jest potężnym narzędziem do kontrolowania przepływu programu, pozwalającym na łatwe zarządzanie wieloma warunkami opartymi na jednej zmiennej. Jest szczególnie przydatna, gdy mamy do czynienia z wieloma stałymi wartościami, które muszą być porównywane z jedną zmienną. Stosowanie switch może znacznie zwiększyć czytelność i efektywność kodu, szczególnie w porównaniu do zagnieżdżonych instrukcji if-else.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top