Wykorzystanie enum w Java

Enum w Java to specjalny typ klasy służący do definiowania stałych grupowanych. Enumy ułatwiają zarządzanie zbiorem stałych, zapewniając lepszą organizację kodu i zwiększając jego czytelność. W tej lekcji przedstawimy sposób użycia enumów na przykładzie reprezentowania stanów zamówienia w systemie sklepu internetowego.

Przykład użycia enum w Java

Stwórzmy enum OrderStatus, który będzie reprezentował różne stany zamówienia, takie jak nowe, w trakcie realizacji, wysłane i dostarczone.

// Definicja enum OrderStatus
public enum OrderStatus {
  NEW, PROCESSING, SHIPPED, DELIVERED;
}

Następnie stworzymy klasę Order, która będzie używać enuma OrderStatus do przechowywania stanu zamówienia.

// Klasa reprezentująca zamówienie
public class Order {
  private String orderNumber;
  private OrderStatus status;

  // Konstruktor klasy Order
  public Order(String orderNumber) {
    this.orderNumber = orderNumber;
    this.status = OrderStatus.NEW;
  }

  // Metoda do aktualizacji statusu zamówienia
  public void updateStatus(OrderStatus newStatus) {
    this.status = newStatus;
  }

  // Metoda do wyświetlania informacji o zamówieniu
  public void displayOrderDetails() {
    System.out.println("Order Number: " + orderNumber
        + " - Status: " + status);
  }
}

W głównej klasie aplikacji możemy teraz stworzyć i zarządzać zamówieniami, wykorzystując enum OrderStatus do śledzenia ich stanu.

// Klasa główna do demonstracji użycia enum
public class OrderDemo {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie nowego zamówienia
    Order myOrder = new Order("12345");
    myOrder.displayOrderDetails();

    // Aktualizacja statusu zamówienia
    myOrder.updateStatus(OrderStatus.PROCESSING);
    myOrder.displayOrderDetails();

    // Aktualizacja do statusu wysłane
    myOrder.updateStatus(OrderStatus.SHIPPED);
    myOrder.displayOrderDetails();

    // Aktualizacja do statusu dostarczone
    myOrder.updateStatus(OrderStatus.DELIVERED);
    myOrder.displayOrderDetails();
  }
}

Podsumowanie

Enumy w Java są potężnym narzędziem do zarządzania zbiorem stałych. Umożliwiają one tworzenie bardziej uporządkowanego i typowo bezpiecznego kodu. Przykład z zamówieniem pokazuje, jak enumy mogą być używane do reprezentowania różnych stanów w aplikacjach, zapewniając czytelność i łatwość w utrzymaniu kodu. Enumy są idealne do zarządzania stałymi wartościami, takimi jak statusy zamówień, dni tygodnia, poziomy uprawnień użytkowników i wiele innych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top