Pętla while w Java

Pętla while jest jedną z fundamentalnych konstrukcji kontroli przepływu w języku Java, pozwalającą na wielokrotne wykonanie bloku kodu dopóki spełniony jest określony warunek. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy liczba iteracji nie jest znana przed rozpoczęciem pętli.

Przykład użycia pętli while w Java

W tym przykładzie stworzymy prostą aplikację, która demonstruje użycie pętli while do czytania danych wejściowych od użytkownika aż do wprowadzenia określonego słowa kluczowego.

Plik Main.java
import java.util.Scanner; // Import klasy Scanner

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in); // Tworzenie
    // obiektu Scanner do czytania danych wejściowych

    String input = ""; // Inicjalizacja zmiennej przechowującej
    // dane wejściowe

    // Pętla wykonuje się dopóki użytkownik nie wpisze "exit"
    while (!input.equals("exit")) {
      System.out.println("Wpisz 'exit' aby zakończyć, " 
            + "lub coś innego aby kontynuować:");
      input = scanner.nextLine(); // Czytanie danych wejściowych
    }

    System.out.println("Zakończono działanie programu.");
    scanner.close(); // Zamknięcie skanera
  }
}

W tym przykładzie pętla while kontynuuje działanie, dopóki użytkownik nie wpisze słowa “exit”. Jest to prosty sposób na stworzenie interaktywnej pętli, która reaguje na wejście użytkownika.

Podsumowanie

Pętla while w Java jest podstawowym narzędziem pozwalającym na wykonywanie kodu dopóki spełniony jest pewien warunek. Dzięki swej prostocie i elastyczności, znajduje zastosowanie w wielu różnych sytuacjach, od prostych pętli czekających na wejście użytkownika, po złożone algorytmy wymagające nieokreślonej liczby iteracji. Kluczowym aspektem przy używaniu pętli while jest zapewnienie, by warunek kończący pętlę mógł zostać osiągnięty, aby uniknąć pętli nieskończonych, które mogą zawiesić działanie programu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top