Pętla for w Java

Pętla for w języku Java jest jedną z fundamentalnych konstrukcji kontrolnych, która pozwala na wielokrotne wykonanie bloku kodu z góry określoną liczbę razy. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach, gdy znamy liczbę iteracji lub chcemy iterować przez elementy tablicy lub kolekcji.

Przykład użycia pętli for

W tym przykładzie użyjemy pętli for do stworzenia prostego programu, który wyświetla liczby parzyste z zakresu od 1 do 10. Następnie, rozszerzymy nasz przykład o dodatkową funkcjonalność, pokazując, jak można wykorzystać pętlę for do iteracji przez elementy tablicy.

Wyświetlanie liczb parzystych
public class EvenNumbers {
  public static void main(String[] args) {
    // Używanie pętli for do wyświetlenia liczb parzystych
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
      // Sprawdzanie, czy liczba jest parzysta
      if (i % 2 == 0) {
        System.out.println(i);
      }
    }
  }
}
Iteracja przez tablicę

Rozszerzając nasz przykład, dodajemy funkcjonalność iteracji przez tablicę imion i wyświetlenia każdego z nich.

public class NamePrinter {
  public static void main(String[] args) {
    // Deklaracja i inicjalizacja tablicy imion
    String[] names = {"Anna", "Bob", "Charlie", 
              "Diana", "Ethan"};
    
    // Iteracja przez tablicę imion za pomocą pętli for
    for (int i = 0; i < names.length; i++) {
      System.out.println(names[i]);
    }
  }
}

Podsumowanie

Pętla for jest niezwykle ważnym elementem języka Java, umożliwiającym programiście wykonywanie powtarzalnych operacji w sposób czysty i efektywny. Przez określenie warunku startowego, warunku zakończenia oraz kroku iteracji, programista ma pełną kontrolę nad tym, jak i kiedy wykonują się iteracje. Pętla ta znajduje szerokie zastosowanie nie tylko przy iteracji przez tablice czy kolekcje, ale również w wielu innych przypadkach, gdzie potrzebujemy powtarzać określoną czynność określoną liczbę razy. Umiejętne wykorzystanie pętli for jest kluczowe dla tworzenia efektywnego i łatwego w utrzymaniu kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top