LinkedList w Java

LinkedList w Java to struktura danych, która jest częścią Java Collections Framework. LinkedList jest implementacją listy wiązanej, która może przechowywać dowolny typ obiektów. Pozwala na dynamiczne dodawanie i usuwanie elementów, bez potrzeby redymensjonowania, jak to ma miejsce w przypadku tablic. W tej lekcji przyjrzymy się, jak tworzyć i manipulować LinkedList w Javie, na przykładzie listy przechowującej dane o stacjach meteorologicznych.

Definicja klasy WeatherStation

Zacznijmy od zdefiniowania klasy WeatherStation, która będzie przechowywała informacje o nazwie stacji oraz średniej rocznej temperaturze.

public class WeatherStation {
  private String name; // Nazwa stacji
  private double averageAnnualTemperature; // Średnia roczna temperatura

  // Konstruktor
  public WeatherStation(String name, double temp) {
    this.name = name;
    this.averageAnnualTemperature = temp;
  }

  // Metoda zwracająca nazwę stacji
  public String getName() {
    return name;
  }

  // Metoda zwracająca średnią roczną temperaturę
  public double getAverageAnnualTemperature() {
    return averageAnnualTemperature;
  }
}

Praca z LinkedList

Teraz, gdy mamy klasę WeatherStation, możemy stworzyć LinkedList przechowującą obiekty tej klasy. Pokażemy, jak dodawać elementy do listy, jak iterować przez listę oraz jak usuwać elementy.

import java.util.LinkedList;

public class WeatherStationManager {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie LinkedList przechowującej stacje meteorologiczne
    LinkedList<WeatherStation> stations = new LinkedList<>();

    // Dodawanie stacji do listy
    stations.add(new WeatherStation("Alaska", -5.6));
    stations.add(new WeatherStation("Sahara", 30.0));
    stations.add(new WeatherStation("Syberia", -10.0));

    // Wyświetlanie informacji o stacjach
    for (WeatherStation station : stations) {
      System.out.println(station.getName() 
         + " ma średnią roczną temperaturę " 
         + station.getAverageAnnualTemperature() 
         + " stopni Celsjusza.");
    }

    // Usuwanie stacji z listy
    stations.removeIf(s -> s.getName().equals("Sahara"));
    System.out.println("Po usunięciu, lista zawiera: ");
    stations.forEach(s -> System.out.println(s.getName()));
  }
}

Podsumowanie

W tej lekcji omówiliśmy, jak używać LinkedList w Javie, na przykładzie przechowywania i zarządzania danymi o stacjach meteorologicznych. LinkedList jest elastyczną strukturą danych, która umożliwia łatwe dodawanie i usuwanie elementów. Jest szczególnie użyteczna, gdy potrzebujemy dynamicznie zmieniać rozmiar kolekcji. LinkedList może być bardziej wydajna niż ArrayList przy częstym dodawaniu i usuwaniu elementów, szczególnie jeśli operacje te wykonujemy na początku lub w środku listy.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top