Metoda main w Java

Metoda main jest punktem wejścia dla każdej aplikacji w języku Java. To przez nią rozpoczyna się wykonanie programu. Metoda main musi być zawsze publiczna, statyczna, nie może zwracać żadnych wartości (void) i musi przyjmować tablicę Stringów jako argument. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej metodzie main oraz jej zastosowaniu na przykładzie prostego programu.

Przykład użycia metody main w Java

Załóżmy, że chcemy stworzyć aplikację, która analizuje dane o książkach w bibliotece – ich tytuły i lata wydania. Aplikacja będzie przechowywać informacje o książkach i umożliwić ich wyświetlenie.

Klasa Book

Pierwszy krok to utworzenie klasy Book, która będzie reprezentować książkę.

public class Book {
  String title; // Tytuł książki
  int year; // Rok wydania
  
  // Konstruktor klasy Book
  public Book(String title, int year) {
    this.title = title;
    this.year = year;
  }
  
  // Metoda do wyświetlania informacji o książce
  public void displayInfo() {
    System.out.println(title + ", " + year);
  }
}
Główna klasa aplikacji z metodą main

Następnie tworzymy główną klasę aplikacji, która zawiera metodę main. W tej metodzie utworzymy kilka obiektów Book i wyświetlimy ich dane.

public class LibraryApp {
  // Metoda main - punkt wejścia programu
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie obiektów klasy Book
    Book book1 = new Book("Władca Pierścieni", 1954);
    Book book2 = new Book("Hobbit", 1937);
    
    // Wyświetlanie informacji o książkach
    book1.displayInfo();
    book2.displayInfo();
  }
}

Metoda main w Java może również przyjmować argumenty z linii poleceń, co umożliwia użytkownikowi przekazanie danych do programu podczas jego uruchamiania. Argumenty te są dostępne w metodzie main jako tablica Stringów. Umożliwia to tworzenie bardziej elastycznych i interaktywnych aplikacji. W tej lekcji pokażemy, jak można przyjmować i wykorzystywać argumenty przekazane do metody main.

Przykład użycia argumentów w metodzie main

Załóżmy, że chcemy stworzyć prosty program, który przyjmuje nazwy owoców jako argumenty z linii poleceń i wyświetla je w konsoli wraz z ich kolejnością.

Klasa FruitBasket

Poniżej przedstawiamy kod klasy FruitBasket, która zawiera metodę main obsługującą argumenty z linii poleceń.

public class FruitBasket {
  // Metoda main przyjmująca argumenty
  public static void main(String[] args) {
    // Sprawdzenie, czy zostały przekazane jakieś argumenty
    if (args.length > 0) {
      System.out.println("Owoce w koszyku:");
      // Iteracja przez argumenty i ich wyświetlanie
      for (int i = 0; i < args.length; i++) {
        System.out.println((i + 1) + ". " + args[i]);
      }
    } else {
      System.out.println("Nie przekazano owoców do koszyka.");
    }
  }
}

Wyjaśnienie kodu

 • Metoda main w klasie FruitBasket jest zaprojektowana do przyjmowania argumentów z linii poleceń. Argumenty te są dostarczane jako tablica Stringów (String[] args).
 • Najpierw sprawdzamy, czy do metody main zostały przekazane jakiekolwiek argumenty (czyli czy długość tablicy args jest większa niż 0). Jeśli tak, program wypisuje listę owoców przekazanych jako argumenty.
 • Używamy pętli for do iteracji przez wszystkie przekazane argumenty i wyświetlamy je w konsoli, dodając numer porządkowy przed każdym owocem.
 • Jeśli nie przekazano żadnych argumentów, program informuje użytkownika o braku owoców w koszyku.

Uruchamianie programu z argumentami

Aby przetestować ten program, możemy uruchomić go z linii poleceń, przekazując różne nazwy owoców jako argumenty. Na przykład:

java FruitBasket Jabłko Banan Pomarańcza

W wyniku zostanie wyświetlona lista owoców przekazanych do programu.

Podsumowanie

Przyjmowanie argumentów do metody main w Java umożliwia tworzenie interaktywnych aplikacji, które mogą być łatwo dostosowywane przez użytkownika w momencie uruchamiania. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna w narzędziach linii poleceń, skryptach oraz wszelkich aplikacjach, które wymagają od użytkownika wprowadzenia danych zewnętrznych. Przykład z koszykiem owoców pokazuje podstawowe wykorzystanie argumentów w praktycznym scenariuszu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top