Odporność (Resiliency) w Javie

Odporność w kontekście programowania Java odnosi się do zdolności aplikacji do radzenia sobie z awariami oraz do szybkiego powrotu do normalnego stanu działania po wystąpieniu błędów. Jest to kluczowy aspekt projektowania i implementacji systemów, które są niezawodne, trwałe i zdolne do obsługi różnych scenariuszy awaryjnych bez utraty danych lub funkcjonalności. W tej lekcji omówimy, jak zaimplementować prosty system odporności w aplikacji Java, używając wzorca projektowego Circuit Breaker.

Implementacja wzorca Circuit Breaker w Javie

Wzorzec Circuit Breaker ma na celu zapobieganie ciągłemu wykonywaniu operacji, które mogą zakończyć się niepowodzeniem, co z kolei może spowodować awarię całego systemu. Poniżej przedstawiamy przykład implementacji tego wzorca.

Klasa CircuitBreaker
public class CircuitBreaker {
  private boolean open = false;
  private long lastOpened = 0;

  // Próg czasowy dla ponownych prób
  private final long timeout = 30000; // 30 sekund

  public CircuitBreaker() {
  }

  // Sprawdza, czy przerwa jest otwarta
  public boolean isOpen() {
    if (open) {
      // Automatyczne zamknięcie po upływie timeout
      if (System.currentTimeMillis() - lastOpened > timeout) {
        open = false;
        return false; // Zamyka obwód
      }
      return true; // Pozostawia obwód otwarty
    }
    return false;
  }

  // Otwiera obwód
  public void open() {
    open = true;
    lastOpened = System.currentTimeMillis();
  }

  // Zamyka obwód
  public void close() {
    open = false;
  }
}
Wykorzystanie CircuitBreaker

Załóżmy, że mamy prosty serwis, który wykonuje zapytania do zewnętrznego API. Możemy użyć CircuitBreaker, aby uniknąć przeciążenia serwisu zewnętrznego w przypadku jego awarii.

public class ExternalService {
  private CircuitBreaker circuitBreaker = new CircuitBreaker();

  // Symulacja zapytania do zewnętrznego API
  public void queryAPI() {
    if (circuitBreaker.isOpen()) {
      System.out.println("Operacja przerwana:" 
        + " Circuit Breaker aktywny.");
      return;
    }

    try {
      // Tutaj wykonujemy zapytanie do zewnętrznego API
      // Na potrzeby przykładu zakładamy, 
      // że zapytanie się powiodło
      System.out.println("Zapytanie do API wykonane pomyślnie.");
      circuitBreaker.close(); // Zamyka obwód po sukcesie
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Błąd podczas zapytania do API.");
      circuitBreaker.open(); // Otwiera obwód po wykryciu błędu
    }
  }
}

Podsumowanie

Odporność aplikacji Java jest kluczowym elementem zapewniającym ciągłość działania systemów w obliczu awarii. Wzorzec Circuit Breaker jest jednym z wielu wzorców projektowych, które można zastosować, aby zwiększyć odporność aplikacji. Dzięki jego implementacji możemy zapobiegać długotrwałym awariom i zapewnić, że nasza aplikacja pozostanie funkcjonalna nawet w trudnych warunkach. Odporność nie ogranicza się jednak tylko do obsługi błędów, ale także dotyczy planowania, projektowania i testowania aplikacji w sposób, który minimalizuje potencjalne skutki awarii.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top