Predykaty w Javie

Predykat w Javie to funkcja interfejsowa zdefiniowana w pakiecie java.util.function. Interfejs Predicate<T> reprezentuje wyrażenie przyjmujące jeden argument typu T i zwracające wartość typu boolean. Jest to często używane w programowaniu funkcyjnym Javy, na przykład przy filtracji danych w kolekcjach.

Przykład użycia predykatu w Javie

W tym przykładzie stworzymy prosty system filtracji osób, używając predykatu do określenia, czy dana osoba spełnia określone kryteria (np. czy osoba jest pełnoletnia).

Definicja klasy Person
// Klasa reprezentująca osobę
public class Person {
  String name;
  int age;

  // Konstruktor klasy Person
  public Person(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  // Getter dla wieku
  public int getAge() {
    return age;
  }

  // Getter dla imienia
  public String getName() {
    return name;
  }
}
Użycie interfejsu Predicate<T> do filtrowania osób
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;

public class PredicateExample {
  public static void main(String[] args) {
    List<Person> people = new ArrayList<>();
    people.add(new Person("Jan", 18));
    people.add(new Person("Anna", 16));
    people.add(new Person("Adam", 22));

    // Predykat sprawdzający, czy osoba jest pełnoletnia
    Predicate<Person> isAdult = person -> person.getAge() >= 18;

    // Filtracja listy osób używając predykatu
    List<Person> adults = people.stream()
        .filter(isAdult)
        .collect(Collectors.toList());

    // Wyświetlanie pełnoletnich osób
    adults.forEach(adult -> System.out.println(adult.getName()));
  }
}

W powyższym kodzie, Predicate<Person> isAdult definiuje predykat, który przyjmuje obiekt typu Person i zwraca true jeśli osoba jest pełnoletnia (ma 18 lat lub więcej). Następnie, używamy tego predykatu do filtrowania listy osób, pozostawiając tylko te, które spełniają kryterium bycia pełnoletnim.

Podsumowanie

Predykaty w Javie są potężnym narzędziem umożliwiającym tworzenie skondensowanych i czytelnych warunków w operacjach takich jak filtracja kolekcji. Użycie interfejsu Predicate<T> wspiera podejście funkcyjne do programowania, pozwalając na łatwe tworzenie reużywalnych komponentów logiki biznesowej. Dzięki temu kod staje się bardziej modularny, testowalny i łatwiejszy w utrzymaniu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top