Pakiety w Java

Pakiety w Java są mechanizmem grupowania klas, interfejsów oraz podpakietów. Umożliwiają one organizację kodu w sposób logiczny, pomagając zarządzać przestrzenią nazw oraz kontrolować dostęp do klas i interfejsów. Pakiety pełnią również kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa, umożliwiając enkapsulację kodu.

Przykład użycia pakietów w Java

Załóżmy, że tworzymy aplikację do zarządzania biblioteką, która będzie składać się z kilku klas, w tym Book oraz Library. Użyjemy pakietów, aby oddzielić te klasy od innych części aplikacji.

Struktura projektu
 • librarymanagement
  • Book.java
  • Library.java
Klasa Book

W pakiecie librarymanagement, tworzymy klasę Book reprezentującą książkę.

package librarymanagement;

// Klasa reprezentująca książkę
public class Book {
  private String title;
  private String author;

  // Konstruktor
  public Book(String title, String author) {
    this.title = title;
    this.author = author;
  }

  // Metoda zwracająca tytuł książki
  public String getTitle() {
    return title;
  }

  // Metoda zwracająca autora książki
  public String getAuthor() {
    return author;
  }
}
Klasa Library

Następnie, tworzymy klasę Library, która używa klasy Book.

package librarymanagement;

import java.util.ArrayList;

// Klasa reprezentująca bibliotekę
public class Library {
  private ArrayList<Book> books;

  // Konstruktor
  public Library() {
    books = new ArrayList<>();
  }

  // Metoda dodająca książkę do biblioteki
  public void addBook(Book book) {
    books.add(book);
  }

  // Metoda wyświetlająca dostępne książki
  public void displayBooks() {
    for (Book book : books) {
      System.out.println("Tytuł: " + book.getTitle() +
                ", Autor: " + book.getAuthor());
    }
  }
}

Podsumowanie

Pakiety w Java są niezbędnym narzędziem do efektywnego zarządzania kodem źródłowym. Pozwalają na organizację klas w logiczne grupy, co ułatwia zarządzanie dużymi projektami i współpracę w zespołach. Dzięki pakietom, możemy również kontrolować dostęp do klas, co jest ważnym aspektem programowania obiektowego. Użycie pakietów w projekcie librarymanagement demonstruje, jak można efektywnie organizować i enkapsulować kod, aby stworzyć czytelną i łatwą do zarządzania strukturę projektu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top