Singleton w Java

Singleton to wzorzec projektowy, który zapewnia, że klasa ma tylko jedną instancję i zapewnia globalny punkt dostępu do tej instancji. Jest on często używany w sytuacjach, gdzie potrzebne jest globalne zarządzanie zasobami, takich jak połączenia z bazą danych czy pliki konfiguracyjne. Wzorzec singleton może być również przydatny w przypadku, gdy chcemy mieć kontrolę nad dostępem do pewnych zasobów.

Implementacja Singletona w Java

W tej lekcji zbudujemy klasę Logger, która będzie reprezentować prosty system logowania. Użyjemy wzorca singleton, aby zapewnić, że istnieje tylko jedna instancja tej klasy, która będzie używana do logowania wiadomości w całej aplikacji.

Klasa Logger
public class Logger {
  // Statyczna zmienna przechowująca jedyną
  // instancję klasy Logger
  private static Logger instance;

  // Prywatny konstruktor, aby zapobiec tworzeniu 
  // instancji z zewnątrz
  private Logger() {}

  // Statyczna metoda zwracająca instancję klasy Logger
  public static Logger getInstance() {
    if (instance == null) {
      // Tworzenie instancji, jeśli jeszcze nie istnieje
      instance = new Logger();
    }
    return instance;
  }

  // Metoda do logowania wiadomości
  public void log(String message) {
    // Wypisanie wiadomości na standardowe wyjście
    System.out.println("Log: " + message);
  }
}
Użycie Singletona

Teraz, gdy mamy już naszą klasę Logger zaimplementowaną jako singleton, możemy jej używać w dowolnym miejscu naszej aplikacji, aby logować wiadomości.

public class Application {
  public static void main(String[] args) {
    // Pobranie instancji Loggera
    Logger logger = Logger.getInstance();

    // Logowanie wiadomości
    logger.log("Aplikacja została uruchomiona");
  }
}

Zalety i wady wzorca Singleton

 • Zalety:
  • Kontrolowana dostępność do zasobu.
  • Oszczędność zasobów, ponieważ instancja jest tworzona tylko raz.
  • Globalny punkt dostępu do instancji.
 • Wady:
  • Może być trudniejszy w testowaniu, ponieważ globalny stan może wpłynąć na inne testy.
  • Używanie globalnych instancji może prowadzić do problemów z projektowaniem, jeśli nie jest stosowane ostrożnie.

Podsumowanie

Wzorzec projektowy Singleton jest potężnym narzędziem, które pozwala na kontrolę nad instancjami klas oraz globalny dostęp do nich. W tej lekcji zobaczyliśmy, jak zaimplementować wzorzec Singleton w Java za pomocą klasy Logger. Ważne jest, aby pamiętać o zaletach i wadach tego wzorca oraz stosować go tam, gdzie jest to naprawdę uzasadnione. Singleton może być bardzo użyteczny, ale jego niewłaściwe zastosowanie może prowadzić do trudności w utrzymaniu kodu i jego testowaniu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top