printf w Javie i formatowanie daty

W Javie, formatowanie i wyświetlanie dat w określonym formacie jest częstym zadaniem w wielu aplikacjach. Metoda printf z klasy System.out pozwala na formatowanie danych wyjściowych, w tym dat, w łatwy i kontrolowany sposób. W tej lekcji skupimy się na wykorzystaniu printf do formatowania dat oraz na przykładzie użycia SimpleDateFormat do konwersji dat w Javie.

Przykład formatowania daty za pomocą printf

Java oferuje klasę Date do reprezentowania dat i czasu. Możemy użyć printf do wyświetlenia daty w różnych formatach.

// Importowanie klasy Date
import java.util.Date;

public class DateExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie nowego obiektu Date
    Date now = new Date();

    // Wyświetlanie bieżącej daty i czasu
    // z użyciem printf
    System.out.printf("Aktualna data i czas: %tc\n", now);
  }
}

W powyższym przykładzie, %tc jest specyfikatorem formatu, który wyświetla datę i czas zgodnie z ustawieniami regionalnymi.

Formatowanie daty za pomocą SimpleDateFormat

Klasa SimpleDateFormat pozwala na bardziej szczegółowe formatowanie daty i czasu. Możemy określić własny format daty, używając określonych wzorców.

// Importowanie potrzebnych klas
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class SimpleDateFormatExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie obiektu Date
    Date now = new Date();

    // Definiowanie formatu daty
    SimpleDateFormat sdf = 
       new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy HH:mm:ss");

    // Formatowanie i wyświetlanie daty
    System.out.println("Sformatowana data i czas: "
              + sdf.format(now));
  }
}

Przykłady formatowania

// Importowanie klasy Date
import java.util.Date;

public class DateFormattingExamples {
  public static void main(String[] args) {
    Date now = new Date();

    // Wyświetlanie całej daty i czasu
    System.out.printf("Pełna data i czas: %tc\n", now);

    // Tylko data
    System.out.printf("Tylko data (r-m-d): %tF\n", now);

    // Tylko czas
    System.out.printf("Tylko czas (g:m:s AM/PM): %tr\n", now);

    // Dzień tygodnia, miesiąc i dzień miesiąca
    System.out.printf("Dzień tygodnia, miesiąc i dzień:" 
         + " %tA, %tB %td\n", now, now, now);

    // Godzina i minuta
    System.out.printf("Godzina i minuta: %tH:%tM\n", now, now);
 
  }
}

Opis możliwości

 1. %tc – Pełna reprezentacja daty i czasu zgodnie z ustawieniami regionalnymi.
 2. %tF – Data w formacie ISO 8601 (YYYY-MM-DD).
 3. %tr – Czas w formacie 12-godzinnym (hh:mm:ss AM/PM).
 4. %tA – Pełna nazwa dnia tygodnia.
 5. %tB – Pełna nazwa miesiąca.
 6. %td – Dwucyfrowy numer dnia miesiąca.
 7. %tH – Godzina w formacie 24-godzinnym.
 8. %tM – Minuty.
 9. %tS – Sekundy.
 10. Niestandardowy format – Możliwość mieszania specyfikatorów w celu uzyskania niestandardowego formatowania daty i czasu, jak pokazano w ostatnim przykładzie.

Dodatkowe możliwości

 • %tY – Pełny rok (np. 2024).
 • %ty – Ostatnie dwie cyfry roku (np. 24).
 • %tm – Miesiąc jako liczba (01-12).
 • %te – Dzień miesiąca jako liczba (1-31) bez zer wiodących.
 • %tR – Czas w formacie 24-godzinnym bez sekund (HH:MM).
 • %tD – Data w amerykańskim formacie skróconym (MM/DD/YY).
 • %tZ – Strefa czasowa.
 • %tQ – Milisekundy od epoki (1 stycznia 1970).

Podsumowanie

Metoda printf w Javie oferuje szerokie możliwości formatowania daty i czasu, umożliwiając dostosowanie wyjścia do potrzeb aplikacji. Specyfikatory formatu pozwalają na wyświetlanie daty i czasu w różnych stylach, od pełnych reprezentacji zgodnych z ustawieniami regionalnymi, po niestandardowe kombinacje formatów. Dzięki temu, programiści mogą precyzyjnie kontrolować sposób prezentacji daty i czasu w swoich aplikacjach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top