Użycie klasy Vector w Java

Klasa Vector w Java jest częścią frameworku Collections i reprezentuje dynamiczną tablicę, która może zwiększać swoją wielkość w miarę potrzeb. Jest synchronizowana, co oznacza, że jest bezpieczna w kontekście wielowątkowym, ale może to wpłynąć na wydajność w porównaniu z innymi implementacjami listy. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać klasy Vector do przechowywania i zarządzania kolekcją danych.

Przykład użycia klasy Vector

Załóżmy, że tworzymy aplikację do zarządzania zadaniami. Użyjemy Vector do przechowywania listy zadań.

Klasa Task

Pierwszy krok to utworzenie klasy reprezentującej zadanie.

// Klasa reprezentująca pojedyncze zadanie
public class Task {
  private String name;
  private boolean isCompleted;

  // Konstruktor
  public Task(String name) {
    this.name = name;
    this.isCompleted = false;
  }

  // Metoda do oznaczania zadania jako zakończone
  public void markAsCompleted() {
    isCompleted = true;
  }

  // Metoda zwracająca opis zadania
  @Override
  public String toString() {
    return name + " - " + (isCompleted 
            ? "Zakończono" : "Do zrobienia");
  }
}
Użycie Vector do zarządzania zadaniami

Teraz, stwórzmy klasę TaskManager, która będzie używać Vector do przechowywania i zarządzania zadaniami.

import java.util.Vector;

// Klasa zarządzająca zadaniami
public class TaskManager {
  private Vector<Task> tasks;

  // Konstruktor
  public TaskManager() {
    tasks = new Vector<>();
  }

  // Metoda do dodawania zadania
  public void addTask(Task task) {
    tasks.add(task);
  }

  // Metoda do wyświetlania wszystkich zadań
  public void displayTasks() {
    for (Task task : tasks) {
      System.out.println(task);
    }
  }
}
Przykładowe użycie

Demonstrujemy teraz, jak można użyć TaskManager do zarządzania zadaniami.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    TaskManager manager = new TaskManager();

    // Dodawanie zadań
    manager.addTask(new Task("Nauczyć się podstaw Java"));
    manager.addTask(new Task("Zrobić zakupy"));
    manager.addTask(new Task("Pójść na spacer"));

    // Wyświetlanie zadań
    manager.displayTasks();
  }
}

Podsumowanie

Klasa Vector jest użytecznym narzędziem w Java do przechowywania dynamicznych kolekcji danych, które mogą zmieniać swoją wielkość. Pomimo tego, że jest synchronizowana i bezpieczna w kontekście wielowątkowym, warto rozważyć alternatywne klasy z frameworku Collections, takie jak ArrayList, jeśli wydajność jest kluczowym czynnikiem. W tej lekcji nauczyliśmy się, jak tworzyć, modyfikować i przeglądać kolekcję danych za pomocą klasy Vector, co jest przydatne w wielu różnych aplikacjach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top