Przydatne funkcje do pracy z łańcuchami znaków w Java

Praca z łańcuchami znaków (stringami) jest podstawowym aspektem programowania w języku Java. Java oferuje bogaty zestaw funkcji w klasie String, które ułatwiają manipulację tekstem, wyszukiwanie, porównywanie, wycinanie fragmentów tekstu, i wiele więcej. W tej lekcji przyjrzymy się niektórym z tych funkcji, które są szczególnie przydatne w codziennym programowaniu.

Przykład użycia funkcji na łańcuchach znaków

Załóżmy, że pracujemy nad aplikacją, która analizuje dane tekstowe – na przykład, przetwarza wpisy bloga, aby znaleźć i wyświetlić najczęściej używane słowa. Do tego celu potrzebujemy kilku funkcji dostępnych w klasie String w Java.

Przygotowanie klasy TextAnalyzer
public class TextAnalyzer {
  // Metoda licząca wystąpienia słowa w tekście
  public int countOccurrences(String text, String word) {
    int count = 0;
    int index = 0;
    // Sprawdzanie, czy słowo występuje w tekście
    while ((index = text.indexOf(word, index)) != -1) {
      count++;
      index += word.length();
    }
    return count;
  }

  // Metoda do przycinania białych znaków
  public String trimText(String text) {
    return text.trim();
  }

  // Metoda do zamiany wszystkich wystąpień
  // danego słowa na inne
  public String replaceWord(String text, String oldWord, 
               String newWord) {
    return text.replace(oldWord, newWord);
  }
}
Użycie klasy TextAnalyzer w aplikacji

Załóżmy teraz, że chcemy użyć naszej klasy TextAnalyzer do analizy tekstu. Poniżej znajduje się przykładowy kod, który demonstruje, jak można wykorzystać powyższe metody.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    TextAnalyzer analyzer = new TextAnalyzer();

    String blogPost = "Java jest jednym z najpopularniejszych " +
             "języków programowania. Java umożliwia " +
             "tworzenie aplikacji wieloplatformowych.";

    // Liczenie wystąpień słowa "Java"
    int count = analyzer.countOccurrences(blogPost, "Java");
    System.out.println("Słowo 'Java' występuje: " + count + 
              " razy.");

    // Przycinanie białych znaków
    String trimmedText = analyzer.trimText(" Java jest super! ");
    System.out.println("Przycięty tekst: '" + trimmedText + "'");

    // Zamiana słowa "Java" na "Kotlin"
    String updatedText = analyzer.replaceWord(blogPost, "Java", 
                         "Kotlin");
    System.out.println("Zaktualizowany tekst: " + updatedText);
  }
}

Podsumowanie

W tej lekcji poznaliśmy kilka przydatnych funkcji klasy String w Java, które pomagają w manipulacji łańcuchami znaków. Dowiedzieliśmy się, jak liczyć wystąpienia danego słowa w tekście, jak przycinać białe znaki na początku i na końcu tekstu, oraz jak zamieniać słowa na inne. Te metody są bardzo przydatne w wielu scenariuszach programistycznych, od analizy tekstu po czyszczenie i formatowanie danych wejściowych od użytkownika. Umiejętność efektywnego wykorzystania funkcji klasy String jest kluczowa dla każdego programisty Javy.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top