Pętla for each w Java

Pętla forEach w Java jest jedną z najbardziej przydatnych konstrukcji w programowaniu do iteracji po kolekcjach, takich jak listy, zbiory czy mapy. Uproszcza ona syntaktycznie proces iteracji, czyniąc kod bardziej czytelnym i zwięzłym. W tej lekcji skupimy się na zastosowaniu pętli forEach do iteracji po elementach kolekcji, używając przykładu, który nie dotyczy ani samochodów, ani ocen, ale czegoś nowego.

Przykład użycia pętli forEach

Załóżmy, że mamy listę książek w bibliotece, a naszym zadaniem jest wyświetlenie tytułów wszystkich książek. Użyjemy do tego pętli forEach.

Klasa Book
// Definicja klasy Book
public class Book {
  private String title;
  private String author;

  // Konstruktor klasy Book
  public Book(String title, String author) {
    this.title = title;
    this.author = author;
  }

  // Metoda zwracająca tytuł książki
  public String getTitle() {
    return title;
  }

  // Metoda zwracająca autora książki
  public String getAuthor() {
    return author;
  }
}
Klasa LibraryDemo
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

// Główna klasa demonstrująca użycie pętli forEach
public class LibraryDemo {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie listy książek
    List<Book> books = new ArrayList<>();

    // Dodawanie książek do listy
    books.add(new Book("W pustyni i w puszczy", 
            "Henryk Sienkiewicz"));
    books.add(new Book("Lalka", "Bolesław Prus"));
    books.add(new Book("Pan Tadeusz", "Adam Mickiewicz"));

    // Iteracja po liście książek używając pętli forEach
    for (Book book : books) {
      // Wyświetlanie tytułu i autora książki
      System.out.println("Tytuł: " + book.getTitle() + 
                ", Autor: " + book.getAuthor());
    }
  }
}

Podsumowanie

Pętla for each w Java jest potężnym narzędziem, które umożliwia łatwą i efektywną iterację po elementach kolekcji. Dzięki niej kod staje się bardziej czytelny i zwięzły, co jest szczególnie ważne w przypadku obsługi dużych zbiorów danych. Jak widzieliśmy na przykładzie klasy LibraryDemo, pętla forEach znakomicie nadaje się do wyświetlania informacji o książkach z listy, ale jej zastosowanie jest znacznie szersze i może obejmować różnorodne scenariusze w programowaniu Java.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top