Statyczne tablice w C

Statyczne tablice w języku C są podstawowym sposobem na przechowywanie i manipulowanie zestawami danych tego samego typu. Tablica statyczna ma stały rozmiar, który musi być znany w momencie kompilacji programu. Dzięki temu, że rozmiar tablicy jest stały, kompilator może przydzielić odpowiednią ilość pamięci w czasie kompilacji. Tablice te są wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach, od prostych zastosowań, takich jak przechowywanie listy liczb, po bardziej złożone struktury danych.

Przykład kodu w C z użyciem statycznej tablicy

Rozważmy prosty przykład, w którym tworzymy statyczną tablicę do przechowywania i wyświetlania zestawu liczb całkowitych.

#include <stdio.h>

int main() {
  // Declaration of a static array of integers with predefined values
  int numbers[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
  
  // Displaying the contents of the array using a loop
  printf("Contents of the array: ");
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", numbers[i]);
  }
  printf("\n");
  
  // Modifying the third element of the array
  numbers[2] = 10;
  printf("After modification, the third element is: %d\n", numbers[2]);
  
  return 0;
}

 

 

Scroll to Top