HashSet w Java

W tej lekcji omówimy HashSet, jedną z implementacji interfejsu Set dostępną w Java. HashSet jest używany do przechowywania unikalnych elementów, nie gwarantuje zachowania kolejności elementów. Jest to wydajna struktura danych do przechowywania unikalnych wartości, idealna, gdy interesuje nas szybkie wyszukiwanie, dodawanie i usuwanie elementów bez duplikatów.

Przykład użycia HashSet w Java

W tym przykładzie użyjemy HashSet do zarządzania unikalnymi identyfikatorami użytkowników w systemie. Pokażemy, jak dodawać nowych użytkowników, sprawdzać, czy użytkownik już istnieje, oraz jak iterować przez wszystkie unikalne identyfikatory.

Klasa UserIdsManager

Zaczniemy od stworzenia klasy UserIdsManager, która będzie używać HashSet do przechowywania i zarządzania identyfikatorami.

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class UserIdsManager {
  private Set<String> userIds;

  // Konstruktor
  public UserIdsManager() {
    userIds = new HashSet<>();
  }

  // Dodawanie nowego ID użytkownika
  public boolean addUserId(String userId) {
    // Zwraca true, jeśli ID zostało dodane,
    // false jeśli już istniało
    return userIds.add(userId);
  }

  // Sprawdzanie, czy ID użytkownika już istnieje
  public boolean userIdExists(String userId) {
    return userIds.contains(userId);
  }

  // Wyświetlanie wszystkich ID użytkowników
  public void displayUserIds() {
    for (String userId : userIds) {
      System.out.println(userId);
    }
  }
}
Demonstracja użycia UserIdsManager

Następnie, stworzymy prostą demonstrację użycia klasy UserIdsManager, dodając kilka identyfikatorów użytkowników i wyświetlając je.

public class HashSetDemo {
  public static void main(String[] args) {
    UserIdsManager manager = new UserIdsManager();

    // Dodawanie ID użytkowników
    manager.addUserId("user123");
    manager.addUserId("user456");
    // Próba dodania duplikatu
    boolean added = manager.addUserId("user123");
    if (!added) {
      System.out.println("ID użytkownika 'user123' już istnieje.");
    }

    // Wyświetlanie wszystkich ID
    System.out.println("Wszystkie unikalne ID użytkowników:");
    manager.displayUserIds();
  }
}

W tym przykładzie, próbujemy dodać identyfikator user123 dwa razy, ale HashSet zapewnia, że jest on przechowywany tylko raz. To pokazuje, jak HashSet automatycznie dba o unikalność przechowywanych elementów.

Podsumowanie

HashSet w Java to potężna struktura danych do zarządzania unikalnymi elementami. Dzięki swojej implementacji zapewnia szybkie operacje dodawania, usuwania i wyszukiwania, co czyni ją idealnym wyborem dla aplikacji, gdzie kluczowe jest unikanie duplikatów i efektywność tych operacji. W tej lekcji pokazaliśmy, jak łatwo jest zarządzać unikalnymi identyfikatorami użytkowników z użyciem HashSet, podkreślając jej praktyczne zastosowania w programowaniu Java.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top