TreeSet w Java

TreeSet to klasa w Java, która implementuje interfejs Set i przechowuje elementy w porządku rosnącym. Jest to jedna z najważniejszych struktur danych dostępnych w Java Collections Framework. TreeSet wykorzystuje strukturę drzewa czerwono-czarnego do przechowywania elementów, co zapewnia efektywność operacji takich jak dodawanie, usuwanie i wyszukiwanie elementów. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać TreeSet w Java na przykładzie unikalnej listy nazw miast.

Przykład użycia TreeSet

Załóżmy, że chcemy stworzyć aplikację, która przechowuje listę unikalnych nazw miast, w które podróżowaliśmy. Użyjemy TreeSet do przechowania tych nazw, aby zapewnić, że będą one przechowywane w porządku alfabetycznym i bez duplikatów.

Klasa TravelDestinations

Najpierw utworzymy klasę TravelDestinations, która będzie zarządzać naszymi miastami.

import java.util.TreeSet;

public class TravelDestinations {
  private TreeSet<String> cities;

  public TravelDestinations() {
    cities = new TreeSet<>();
  }

  // Metoda do dodawania miasta
  public void addCity(String city) {
    cities.add(city);
  }

  // Metoda do wyświetlania miast
  public void displayCities() {
    for (String city : cities) {
      System.out.println(city);
    }
  }
}
Główna klasa aplikacji

Teraz utworzymy główną klasę aplikacji, która wykorzysta naszą klasę TravelDestinations do dodawania i wyświetlania nazw miast.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    TravelDestinations destinations = new TravelDestinations();
    
    destinations.addCity("Warszawa");
    destinations.addCity("Kraków");
    destinations.addCity("Gdańsk");
    destinations.addCity("Wrocław");
    // Próba dodania duplikatu
    destinations.addCity("Kraków"); 

    System.out.println("Odwiedzone miasta:");
    destinations.displayCities();
  }
}

W tym przykładzie, próbujemy dodać miasto “Kraków” dwa razy, ale dzięki wykorzystaniu TreeSet, miasto to pojawi się na liście tylko raz.

Zalety TreeSet

 • Unikalność: TreeSet automatycznie usuwa duplikaty, dzięki czemu wszystkie elementy w zestawie są unikalne.
 • Automatyczne sortowanie: Elementy są przechowywane w porządku rosnącym, co ułatwia ich przeglądanie i wyszukiwanie.
 • Efektywność operacji: Operacje dodawania, usuwania i wyszukiwania są wykonywane efektywnie dzięki zastosowaniu drzewa czerwono-czarnego.

Podsumowanie

TreeSet jest potężnym narzędziem w Java Collections Framework, które pozwala na przechowywanie unikalnych elementów w uporządkowany sposób. Dzięki swoim właściwościom jest idealnym wyborem dla aplikacji, które wymagają szybkiego dostępu do posortowanych i unikalnych danych. W naszym przykładzie, wykorzystanie TreeSet do zarządzania listą odwiedzonych miast zapewnia, że lista ta jest zawsze uporządkowana i nie zawiera duplikatów, co znacznie ułatwia zarządzanie i prezentację danych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top