Pętla for w języku C

Pętla for w języku C jest jedną z podstawowych konstrukcji służących do kontrolowania przepływu programu. Pozwala ona na wielokrotne wykonanie bloku kodu, z góry określoną liczbę razy. Jest szczególnie użyteczna, kiedy wiemy, ile razy chcemy wykonać dany fragment kodu, na przykład przeglądając elementy tablicy czy generując sekwencje liczb. Pętla for składa się z trzech części: inicjalizacji, warunku kontynuacji oraz instrukcji iteracji, które są oddzielone średnikami.

Przykład kodu w C z użyciem pętli for

Poniższy przykład ilustruje użycie pętli for do wyświetlenia pierwszych dziesięciu liczb naturalnych wraz z ich kwadratami.

#include <stdio.h>

int main() {
  // Initialization; Condition; Increment
  for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    // Printing the number and its square
    printf("Number: %d, Square: %d\n", i, i*i);
  }
  
  return 0;
}

W tym przykładzie:

 • Inicjalizacja: int i = 1 ustawia początkowy punkt licznika pętli.
 • Warunek kontynuacji: i <= 10 określa warunek, przy którym pętla będzie kontynuowana. Pętla będzie się wykonywać, dopóki i jest mniejsze lub równe 10.
 • Instrukcja iteracji: i++ to instrukcja, która jest wykonywana po każdym przejściu pętli, zwiększając i o 1.

Wewnątrz pętli, dla każdej wartości i, program wyświetla wartość i oraz jej kwadrat, co ilustruje typowe zastosowanie pętli for do iteracji przez sekwencję liczb.

Podsumowanie

Pętla for jest niezwykle ważnym narzędziem w języku C, umożliwiającym programistom wykonanie określonej liczby iteracji kodu w sposób klarowny i efektywny. Dzięki jej elastyczności, można ją stosować w różnorodnych sytuacjach, od prostych zadań, jak powyższy przykład, po złożone algorytmy wymagające wielokrotnej iteracji. Zrozumienie i umiejętne stosowanie pętli for jest kluczowe dla każdego, kto chce efektywnie programować w języku C.

 

Scroll to Top