Tablice wielowymiarowe w Java

Tablice wielowymiarowe w Java pozwalają na przechowywanie danych w formie tabeli, która może składać się z wielu wierszy i kolumn, a nawet więcej wymiarów. Są to de facto tablice tablic. Ten rodzaj struktury danych jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdzie musimy pracować z złożonymi zestawami danych, takimi jak macierze matematyczne, siatki do gier czy zestawienia danych.

Przykład użycia tablic wielowymiarowych

W tej lekcji zobaczymy, jak można wykorzystać tablice wielowymiarowe do reprezentacji i manipulacji danymi tablicowymi. Jako przykład, stworzymy prostą tablicę wielowymiarową do przechowywania ocen uczniów w różnych przedmiotach.

Struktura projektu

W naszym przykładzie będziemy pracować z jednym plikiem GradesTable.java, który będzie zawierał definicję klasy oraz metodę main do demonstracji działania tablicy wielowymiarowej.

public class GradesTable {
  public static void main(String[] args) {
    // Tablica wielowymiarowa przechowująca oceny uczniów z różnych przedmiotów
    // gdzie pierwszy wymiar to uczniowie, a drugi to przedmioty
    int[][] grades = {
      {5, 4, 3, 5}, // Oceny pierwszego ucznia
      {2, 3, 3, 4}, // Oceny drugiego ucznia
      {4, 5, 4, 5}, // Oceny trzeciego ucznia
      {5, 5, 5, 5} // Oceny czwartego ucznia
    };
    
    // Wyświetlanie ocen każdego ucznia
    for (int i = 0; i < grades.length; i++) {
      System.out.print("Uczeń " + (i + 1) + ": ");
      for (int j = 0; j < grades[i].length; j++) {
        System.out.print(grades[i][j] + " ");
      }
      System.out.println(); // Nowa linia po wyświetleniu 
                 // wszystkich ocen ucznia
    }
  }
}

Omówienie kodu

W powyższym przykładzie, zdefiniowaliśmy tablicę wielowymiarową grades, która przechowuje oceny czterech uczniów z czterech różnych przedmiotów. Następnie, używamy dwóch zagnieżdżonych pętli for do iteracji po tablicy – pierwsza pętla przechodzi przez wiersze (uczniów), a druga przez kolumny (przedmioty), umożliwiając nam wyświetlenie wszystkich ocen.

Podsumowanie

Tablice wielowymiarowe w Java są potężnym narzędziem do przechowywania i manipulowania złożonymi zestawami danych. Pozwalają na logiczne i intuicyjne reprezentowanie danych tablicowych, takich jak oceny uczniów, macierze matematyczne czy siatki gier. Dzięki ich użyciu, możemy efektywnie organizować i przetwarzać dane w aplikacjach, co czyni je niezbędnym elementem w arsenale każdego programisty Javy.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top